Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22-7-2021

 

Συνεδρίαση Σ.Ο.Π.Π. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Θέμα: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με την κωδική ονομασία "ΔΑΡΔΑΝΟΣ"

Συνεδρίασε σήμερα στις 13:30 μέσω τηλεδιάσκεψης το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καρδίτσας με σκοπό τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την σύνταξη των αντίστοιχων Σχεδίων, καθώς και την πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ειδικότερα σύμφωνα με έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. θα πρέπει να εξετασθούν θέματα σχετικά με:

 
 

sigjrr