Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α΄ περιόδου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.
Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων η Παρασκευή 19/5/2017.
Τα μέλη του συλλόγου θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη το βράδυ ώστε να γίνουν οι φάκελοι συμμετοχής και να κατατεθούν την επόμενη μέρα. Προσοχή η προθεσμία είναι δεσμευτική. Μετά την παρέλευση δεν μπορεί να κατατεθεί καμία αίτηση.
 
..
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Την Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 8.00 το πρωί να βρίσκονται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Καρδίτσας (Πλαστήρα 56).
Απαραίτητα πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τους επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις.
 
 Η απόφαση για τις εξετάσεις ..

sigjrr