Ενημέρωση των μελών του συλλόγου.

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ έγινε δεκτή η παραίτηση του συναδέλφου Αλέξανδρου Μαντέ SY4AIM από μέλος του Δ.Σ. και τις επιτροπές που συμμετείχε. Όπως το καταστατικό προβλέπει τη θέση του κατέλαβε στο Δ.Σ. και τις επιτροπές ο πρώτος επιλαχών Ζαχαράκης Ηλίας SV4RTC.
Ο γραμματέας 
Αδάμος Ιωάννης SV4RRK
 
 

sigjrr