Φωτογραφίες έτους 2014

 

 

Κοπή βασιλόπιτας 2014

2014-1-kopi-pitas_001.jpg 2014-1-kopi-pitas_002.jpg 2014-1-kopi-pitas_003.jpg

2014-1-kopi-pitas_004.jpg 2014-1-kopi-pitas_005.jpg 2014-1-kopi-pitas_006.jpg

2014-1-kopi-pitas_007.jpg 2014-1-kopi-pitas_008.jpg 2014-1-kopi-pitas_009.jpg

2014-1-kopi-pitas_010.jpg 2014-1-kopi-pitas_011.jpg 2014-1-kopi-pitas_012.jpg

2014-1-kopi-pitas_013.jpg 2014-1-kopi-pitas_014.jpg 2014-1-kopi-pitas_015.jpg

2014-1-kopi-pitas_016.jpg 2014-1-kopi-pitas_017.jpg 2014-1-kopi-pitas_018.jpg

2014-1-kopi-pitas_019.jpg 2014-1-kopi-pitas_020.jpg 2014-1-kopi-pitas_021.jpg

2014-1-kopi-pitas_022.jpg 2014-1-kopi-pitas_023.jpg 2014-1-kopi-pitas_024.jpg

2014-1-kopi-pitas_025.jpg 2014-1-kopi-pitas_026.jpg 2014-1-kopi-pitas_027.jpg

2014-1-kopi-pitas_028.jpg 2014-1-kopi-pitas_029.jpg 2014-1-kopi-pitas_030.jpg

2014-1-kopi-pitas_031.jpg 2014-1-kopi-pitas_032.jpg 2014-1-kopi-pitas_033.jpg

2014-1-kopi-pitas_034.jpg 2014-1-kopi-pitas_035.jpg 2014-1-kopi-pitas_036.jpg

2014-1-kopi-pitas_037.jpg 2014-1-kopi-pitas_038.jpg 2014-1-kopi-pitas_039.jpg

2014-1-kopi-pitas_040.jpg 2014-1-kopi-pitas_041.jpg z_close.jpg

 

Επίσκεψη στους επαναλήπτες R4-RU4

2014-2-r4-ru4_001.jpg 2014-2-r4-ru4_002.jpg 2014-2-r4-ru4_003.jpg

2014-2-r4-ru4_004.jpg 2014-2-r4-ru4_005.jpg 2014-2-r4-ru4_006.jpg

2014-2-r4-ru4_007.jpg

 

Επίσκεψη στον επ/λήπτη RU4_22Μαρ.

2014-3-22-ru4_001.jpg 2014-3-22-ru4_002.jpg 2014-3-22-ru4_003.jpg

2014-3-22-ru4_004.jpg 2014-3-22-ru4_005.jpg 2014-3-22-ru4_006.jpg

2014-3-22-ru4_007.jpg 2014-3-22-ru4_008.jpg

 

Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2014

2014-3-25-parelasi_001.jpg 2014-3-25-parelasi_002.jpg 2014-3-25-parelasi_003.jpg

2014-3-25-parelasi_004.jpg

 

Εκδήλωση στο Αεροδρόμιο Μυρίνης

2014-3-13-aerolesxi_001.jpg 2014-3-13-aerolesxi_002.jpg 2014-3-13-aerolesxi_003.jpg

2014-3-13-aerolesxi_004.jpg 2014-3-13-aerolesxi_005.jpg 2014-3-13-aerolesxi_006.jpg

2014-3-13-aerolesxi_007.jpg 2014-3-13-aerolesxi_008.jpg 2014-3-13-aerolesxi_009.jpg

2014-3-13-aerolesxi_010.jpg 2014-3-13-aerolesxi_011.jpg 2014-3-13-aerolesxi_012.jpg

2014-3-13-aerolesxi_013.jpg 2014-3-13-aerolesxi_014.jpg 2014-3-13-aerolesxi_015.jpg

2014-3-13-aerolesxi_016.jpg 2014-3-13-aerolesxi_017.jpg 2014-3-13-aerolesxi_018.jpg

2014-3-13-aerolesxi_019.jpg 2014-3-13-aerolesxi_020.jpg 2014-3-13-aerolesxi_021.jpg

2014-3-13-aerolesxi_022a.jpg 2014-3-13-aerolesxi_023a.jpg 2014-3-13-aerolesxi_024a.jpg

2014-3-13-aerolesxi_025a.jpg 2014-3-13-aerolesxi_026a.jpg 2014-3-13-aerolesxi_027a.jpg

2014-3-13-aerolesxi_028a.jpg

 

Karditsa FLY-In 10 May 2014 - Α/Δ Μυρίνης)

2014-5-10_fly-in_001.jpg 2014-5-10_fly-in_002.jpg 2014-5-10_fly-in_003.jpg

2014-5-10_fly-in_004.jpg 2014-5-10_fly-in_005.jpg 2014-5-10_fly-in_006.jpg

2014-5-10_fly-in_007.jpg 2014-5-10_fly-in_008.jpg 2014-5-10_fly-in_009.jpg

2014-5-10_fly-in_010.jpg 2014-5-10_fly-in_010a.jpg 2014-5-10_fly-in_011.jpg

2014-5-10_fly-in_012.jpg 2014-5-10_fly-in_013.jpg 2014-5-10_fly-in_014.jpg

2014-5-10_fly-in_015.jpg 2014-5-10_fly-in_016.jpg 2014-5-10_fly-in_017.jpg

2014-5-10_fly-in_018.jpg 2014-5-10_fly-in_019.jpg 2014-5-10_fly-in_020.jpg

2014-5-10_fly-in_021.jpg 2014-5-10_fly-in_022.jpg 2014-5-10_fly-in_023.jpg

2014-5-10_fly-in_024.jpg 2014-5-10_fly-in_025.jpg 2014-5-10_fly-in_026.jpg

2014-5-10_fly-in_027.jpg 2014-5-10_fly-in_028.jpg 2014-5-10_fly-in_029.jpg

2014-5-10_fly-in_030.jpg 2014-5-10_fly-in_031.jpg 2014-5-10_fly-in_032.jpg

2014-5-10_fly-in_033.jpg 2014-5-10_fly-in_034a.jpg 2014-5-10_fly-in_035.jpg

2014-5-10_fly-in_036.jpg 2014-5-10_fly-in_037.jpg 2014-5-10_fly-in_038.jpg

2014-5-10_fly-in_039.jpg 2014-5-10_fly-in_040.jpg 2014-5-10_fly-in_041.jpg

2014-5-10_fly-in_042.jpg 2014-5-10_fly-in_043.jpg 2014-5-10_fly-in_044.jpg

2014-5-10_fly-in_045.jpg 2014-5-10_fly-in_046.jpg 2014-5-10_fly-in_047.jpg

2014-5-10_fly-in_048.jpg 2014-5-10_fly-in_049.jpg 2014-5-10_fly-in_050.jpg

2014-5-10_fly-in_051.jpg 2014-5-10_fly-in_052.jpg 2014-5-10_fly-in_053.jpg

2014-5-10_fly-in_054.jpg 2014-5-10_fly-in_055.jpg 2014-5-10_fly-in_056.jpg

2014-5-10_fly-in_057.jpg 2014-5-10_fly-in_058.jpg 2014-5-10_fly-in_059.jpg

z_close.jpg

 

1ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ''Μενελαΐδας''

2014-07-05_1os-memelaida_001.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_002.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_003.jpg

2014-07-05_1os-memelaida_004.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_005.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_006.jpg

2014-07-05_1os-memelaida_007.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_008.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_009.jpg

2014-07-05_1os-memelaida_010.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_011.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_012.jpg

2014-07-05_1os-memelaida_013.jpg 2014-07-05_1os-memelaida_014.jpg

 

"19ο Hamfest" - Larissa 2014. Πέρας...

2014-09-07_larisa_001.jpg 2014-09-07_larisa_002.jpg 2014-09-07_larisa_003.jpg

2014-09-07_larisa_004.jpg 2014-09-07_larisa_005.jpg 2014-09-07_larisa_006.jpg

2014-09-07_larisa_007.jpg 2014-09-07_larisa_008.jpg 2014-09-07_larisa_009.jpg

2014-09-07_larisa_010.jpg 2014-09-07_larisa_011.jpg 2014-09-07_larisa_012.jpg

2014-09-07_larisa_013.jpg 2014-09-07_larisa_014.jpg 2014-09-07_larisa_015.jpg

2014-09-07_larisa_016.jpg 2014-09-07_larisa_017.jpg 2014-09-07_larisa_018.jpg

2014-09-07_larisa_019.jpg 2014-09-07_larisa_020.jpg 2014-09-07_larisa_021.jpg

2014-09-07_larisa_022.jpg 2014-09-07_larisa_023.jpg 2014-09-07_larisa_024.jpg

2014-09-07_larisa_025.jpg 2014-09-07_larisa_026.jpg 2014-09-07_larisa_027.jpg

2014-09-07_larisa_028.jpg 2014-09-07_larisa_029.jpg 2014-09-07_larisa_030.jpg

2014-09-07_larisa_031.jpg 2014-09-07_larisa_032.jpg 2014-09-07_larisa_033.jpg

2014-09-07_larisa_034.jpg 2014-09-07_larisa_035.jpg 2014-09-07_larisa_036.jpg

2014-09-07_larisa_037.jpg 2014-09-07_larisa_038.jpg 2014-09-07_larisa_039.jpg

2014-09-07_larisa_040.jpg 2014-09-07_larisa_041.jpg 2014-09-07_larisa_042.jpg

2014-09-07_larisa_043.jpg 2014-09-07_larisa_044.jpg 2014-09-07_larisa_045.jpg

2014-09-07_larisa_046.jpg 2014-09-07_larisa_047.jpg 2014-09-07_larisa_048.jpg

2014-09-07_larisa_049.jpg 2014-09-07_larisa_050.jpg 2014-09-07_larisa_051.jpg

2014-09-07_larisa_052.jpg 2014-09-07_larisa_053.jpg 2014-09-07_larisa_054.jpg

2014-09-07_larisa_055.jpg 2014-09-07_larisa_056.jpg 2014-09-07_larisa_057.jpg

2014-09-07_larisa_058.jpg 2014-09-07_larisa_059.jpg 2014-09-07_larisa_060.jpg

2014-09-07_larisa_061.jpg 2014-09-07_larisa_062.jpg 2014-09-07_larisa_063.jpg

2014-09-07_larisa_064.jpg 2014-09-07_larisa_065.jpg 2014-09-07_larisa_066.jpg

2014-09-07_larisa_067.jpg 2014-09-07_larisa_068.jpg 2014-09-07_larisa_069.jpg

2014-09-07_larisa_070.jpg 2014-09-07_larisa_071.jpg 2014-09-07_larisa_072.jpg

2014-09-07_larisa_073.jpg 2014-09-07_larisa_074.jpg 2014-09-07_larisa_075.jpg

2014-09-07_larisa_076.jpg 2014-09-07_larisa_077.jpg 2014-09-07_larisa_078.jpg

2014-09-07_larisa_079.jpg 2014-09-07_larisa_080.jpg 2014-09-07_larisa_081.jpg

2014-09-07_larisa_082.jpg z_close.jpg

 

Πρόσκοποι & J.O.T.A. 2014

2014-jota-001.jpg 2014-jota-002.jpg 2014-jota-003.jpg

2014-jota-004.jpg 2014-jota-005.jpg 2014-jota-006.jpg

2014-jota-007.jpg 2014-jota-008.jpg 2014-jota-009.jpg

2014-jota-010.jpg 2014-jota-011.jpg 2014-jota-012.jpg

2014-jota-013.jpg 2014-jota-014.jpg 2014-jota-015.jpg

2014-jota-016.jpg 2014-jota-017.jpg 2014-jota-018.jpg

2014-jota-019.jpg 2014-jota-020.jpg 2014-jota-021.jpg

2014-jota-022.jpg 2014-jota-023.jpg 2014-jota-024.jpg

2014-jota-025.jpg 2014-jota-026.jpg 2014-jota-027.jpg

2014-jota-028.jpg 2014-jota-029.jpg 2014-jota-030.jpg

2014-jota-031.jpg 2014-jota-032.jpg 2014-jota-033.jpg

2014-jota-034.jpg 2014-jota-035.jpg 2014-jota-036.jpg

2014-jota-037.jpg 2014-jota-038.jpg z_close.jpg