Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ της Ραδιολέσχης (2023).

 

 2023-04-02 neo ds sz4krd

 

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης των μελών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και κατά την οποία εκλέχτηκαν:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μανώλης Παναγιώτης        SV4GEG       με 17 ψήφους
Αυγέρης Σπυρίδων             SV4DDM       με 16 ψήφους
Μαντές Αλέξανδρος            SY4AIM         με 16 ψήφους
Βογιατζής Δημήτριος           SV4GDE       με 15 ψήφους
Ζυγούρης Δημήτριος           SV4RHF       με 15 ψήφους
Θεοδωρόπουλος Φώτιος    SV4TBH       με 12 ψήφους
Μάνταλος Ιωάννης (ιερέας) SV4IMI         με 12 ψήφους
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Γατσαποστόλης Στέφανος  SY4BBB       με 18 ψήφους
Σακελλαρίου Στέφανος       SY4BTE       με 18 ψήφους
Τσέτσας Ηλίας                    SV4FVV        με 16 ψήφους
συνεδρίασαν την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντα συμβούλου, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να γίνει η κατανομή των αξιωμάτων.
Κατόπιν τούτου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος        ο Μανώλης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος ο Βογιατζής Δημήτριος
Γραμματέας     ο Μαντές Αλέξανδρος
Ταμίας              ο Αυγέρης Σπυρίδων
Μέλη                οι Ζυγούρης Δημήτριος, Θεοδωρόπουλος Φώτιος και Μάνταλος Ιωάννης (ιερέας).

 

 

sigjrr

 

 

Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ της Ραδιολέσχης (2019).

 
 
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, που προήλθε από τις εκλογές της 24ης Μαρτιου 2019.
Πρόεδρος:         Αυγέρης Σπυρίδων SV4DDM
Αντιπρόεδρος: Παπούλιας Δημήτριος SV4DDK
Γραμματέας:     Αδάμος Ιωάννης SV4RRK
Ταμίας:              Παναγιώτης Μανώλης SV4GEG
Μέλη:                Αδάμος Κωνσταντίνος SV4RTG, Βογιατζής Δημήτριος SV4GDE, Ζυγούρης Δημήτριος SV4RHF.
 
 

sigjrr

 
 

Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ της Ραδιολέσχης (2017).

2017-04-02-ekloges1   Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και ώρα 11.00, η ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου.
Θέματα της συνέλευσης ήταν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις επόμενες εκλογές.
   Δεν εκλέγονται όσοι αναγράφονται με κόκκινο χρώμα. Για την 6η και 7η θέση, λόγω ισοψηφίας, διενεργήθηκε κλήρωση.
 
.........
 
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
 
 2017-04-02-ekloges2
Σήμερα 4 Απριλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιολέσχης Καρδίτσας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2ας Απριλίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω :
 
Πρόεδρος    : Αυγέρης Σπύρος
Αντιπρόεδρος: Παπούλιας Δημήτριος
Γραμματέας  : Αδάμος Ιωάννης
Ταμίας      : Μανώλης Παναγιώτης
Μέλη        : Αδάμος Κωνσταντίνος, Μαντές Αλέξανδρος, Ζυγούρης Δημήτριος.
 
 

 

 

sigjrr

 

 

Ετήσια Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση (2017)

Καλούνται τα μέλη της Ραδιολέσχης Καρδίτσας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 στο χώρο των γραφείων του συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και
2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη....!!

 

 

sigjrr

 

 

Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ & Επιτροπών της Ραδιολέσχης (2015)

Συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την Τρίτη 28-4-2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, που προήλθε από τις εκλογές της 26ης Απριλίου 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιολέσχης Καρδίτσας για την επόμενη διετία αποτελείται από: 
Πρόεδρος: Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Αυγέρης SV4 DDM
Γραμματέας: Δημήτρης Ζυγούρης SV4RHF
Ταμίας: Παναγιώτης Μανώλης SV4GEG
Μέλη: Ιωάννης Αδάμος SY4BBD, Ηλίας Ζαχαράκης SY4BBE και Αλέξης Μαντές SY4AIM.
 
Στην ίδια συνεδρίαση συγκροτήθηκαν και οι επιτροπές που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και αποτελούνται από τους:
  1. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων: Έφορος ο Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE και μέλη Ηλίας Ζαχαράκης SY4BBE  και Σπύρος Αυγέρης SV4DDM.
  2. Επιτροπή Εκπαίδευσης: Έφορος ο Σπύρος Αυγέρης SV4DDM και μέλη Ιωάννης Αδάμος SY4BBD και Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE.
  3. Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών: Έφορος ο Παναγιώτης Μανώλης SV4GEG και μέλη Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE και Αλέξης Μαντές SY4AIM.
  4. Τεχνική Επιτροπή: Έφορος ο Σπύρος Αυγέρης SV4DDM και μέλη Ιωάννης Αδάμος SY4BBD και Δημήτρης Ζυγούρης SV4RHF.
  5. Επιτροπή Παρεμβολών: Έφορος ο Δημήτρης Ζυγούρης SV4RHF και μέλη Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE και Ηλίας Ζαχαράκης SY4BBE.
  6. Πειθαρχική Επιτροπή: Έφορος ο Ηλίας Ζαχαράκης SY4BBE  και μέλη Σπύρος Αυγέρης SV4DDM και Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE.
  7. Επιτροπή QSL καρτών: Έφορος ο Ιωάννης Αδάμος SY4BBD και μέλη Αλέξης Μαντές SY4AIM και Δημήτρης Βογιατζής SV4GDE.

 

 

sigjrr

 

 

Ετήσια Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση (2015)

Καλούνται τα μέλη της Ραδιολέσχης Καρδίτσας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 στα γραφεία του συλλόγου, με θέματα:
1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.

 

 

sigjrr

 

 

Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ & Επιτροπών της Ραδιολέσχης (2013)

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, την Κυριακή 21 Απριλίου 2013, εκτός από τον απολογισμό και την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, διεξήχθησαν και οι προβλεπόμενες από το καταστατικό εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγονται κατά σειρά οι εξής: Βογιατζής Δημήτριος SV4GDE, Μανώλης Παναγιώτης SV4GEG, Αυγέρης Σπύρος SV4DDM, Νταντάμης Δημήτριος SV4GEO,   Λελλής Χριστόφορος SV4LBS, Ζυγούρης Δημήτριος SV4RHF, Μουζίνας Κωνσταντίνος SY4AIL.

Στην Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι εξής : Γκίτσας Δημοσθένης SV4IMO, Ρεντίφης Ευάγγελος SV4GDQ και Παπαναστασίου Δημήτριος SV4IMT

Στην Εφορευτική επιτροπή εκλέγονται οι εξής: Μαντές Αλέξανδρος SY4AIM, Βρέκος Λάμπρος SY4AIG και Καλαντζής Βασίλειος SV4IMC.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ραδιολέσχης Καρδίτσας , θα διαμορφωθεί μετά την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων.

 

 

sigjrr

 

 

Ετήσια Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση (2013)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 στις 10:30 π. μ στα γραφεία του Συλλόγου μας, Επτανήσου τέρμα, στις εργατικές κατοικίες.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία των μελλών, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 21 Απριλίου 2013 την ίδια ώρα.

Η Γενική Συνέλευση είναι απολογιστική για το απερχόμενο Δ.Σ. με την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη γιατί όλοι μαζί αποφασίζουμε για το μέλλον του συλλόγου και την ραδιοερασιτεχνική ιδέα.

Πρέπει όλοι μας να επισκεφτούμε τον σύλλογο ( κάθε Πέμπτη ) ώστε μέσα από συζητήσεις, γνώμες, απόψεις να πάμε σε μια συνέλευση αντάξια των προσδοκιών μας για τον σύλλογο.

Δηλώσεις υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ., την Εξελεγκτική και την Εφορευτική Επιτροπή θα υποβάλλονται στην παρούσα Εφορευτική Επιτροπή έως και τις 7 Απριλίου 2013.

Σας περιμένουμε . . . . .

Από το Δ.Σ.

 

73..!!!

 

 

sigjrr

 

 

Εκλογές Συγκρότησης Δ.Σ & Επιτροπών της Ραδιολέσχης (2011)

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ραδιολέσχης  Καρδίτσας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, την Κυριακή 3 Απριλίου 2011, εκτός απο τον απολογισμό και την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, διεξήχθησαν και οι προβλεπόμενες από το κατασταστικό εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής.
 Στο πλαίσιο της συνέλευσης η Ραδιολέσχη τίμησε τον επι οκτώ χρόνια στο τιμόνι της Ραδιολέσχης ως Πρόεδρος Παπούλια Δημήτριο SV4DDK. Ευχόμαστε στις εκλογές του Κυνηγητικού Συλλόγου που υπέβαλε τελικά υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος & θα γίνουν σε λίγες ημέρες να τα καταφέρει το ίδιο καλά, και για όσους τον ξέρουμε ... θα τα ....καταφέρει ..!!!

Περισσότερα...

Ετήσια Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση (2011)


psifos1 Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 στις 10:30 π.μ στα γραφεία του Συλλόγου μας, Επτανήσου τέρμα, στις εργατικές κατοικίες.

Η Γενική Συνέλευση είναι απολογιστική για το απερχόμενο Δ.Σ. με την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Περισσότερα...

random_12.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1279119
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.192.94.177