Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 9/10 294
Συντήρηση Επαναλ. R4 και RU4 4/9/22 269
Επισκευή επαναληπτών 27-06-2922 706
Διακοπή λειτουργίας επαναληπτών 702
Εγκατάσταση & Λειτουργία Ψηφιακού Επαναλήπτη SV4R 1046
Εργασίες στον επαναλήπτη RU4. (29 Ιουλ. 2018) 2801
Εργασίες στους επαναλήπτες 24-09-17 2961
Συντήρηση επαναληπτών R4 και RU4 (Αυγ.2015) 3579
Επίσκεψη στο επαναλήπτη RU4 - 19 Απριλίου 3490
Επίσκεψη στο επαναλήπτη R4 - 03 Μαρτίου 3805
Επίσκεψη στον επ/λήπτη RU4_22Μαρ 6538
Επίσκεψη στους επαναλήπτες R4-RU4 3993
Συντήρηση επαναλήπτη RU4 (Ιούνιος 2013) 4274
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Αύγ. 2012) 4418
Συντήρηση επαναληπτών R4 & RU4 (Ιούν. 2012) 4349
Συντήρηση στον Επαναλήπτη RU4 (Ιουλ.2011) 4285
Επίσκεψη στους Επαναλήπτες R4 & RU4 (Oκτ.2010) 4051
Συντήρηση στον Επαναλήπτη R4 (Iουν. 2010) 4293
Συντήρηση Επαναληπτών R4 & RU4 (Απρ.2007) 4723
Δίκτυο Επαναληπτών της Ραδιολέσχης Καρδίτσας 5774
random_02.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1267872
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.222.64.76