Ανακοίνωση προς τα μέλη της Ραδιολέσχης. (Επιτροπές)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 η συγκρότηση των επιτροπών όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό ως εξής:
1. Επιτροπή Δημοσιών σχέσεων: Παπούλιας Δημήτριος, Αδάμος Κωνσταντίνος, Μανώλης Παναγιώτης
2. Επιτροπή Εκπαίδευσης: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος, Αδάμος Ιωάννης
3. Επιτροπή Σχεδιασμού εκτάκτων Αναγκών: Μανώλης Παναγιώτης, Μαντές Αλέξανδρος, Γάκης Χρήστος
4. Τεχνική Επιτροπή: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος, Αδάμος Ιωάννης, Σακελλαρίου Στέφανος
(ειδικώς για την παρούσα επιτροπή λόγο της ιδιαιτερότητας και του εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου και επειδή απαιτείται πολύωρη προσωπική ενασχόληση αποφασίστηκε η συγκρότηση της να αποτελείται από 4 άτομα τα οποία θα προωθούν τους σκοπούς της επιτροπής)
5. Επιτροπή Παρεμβολών: Παπούλιας Δημήτριος, Αυγέρης Σπυρίδων, Μανώλης Παναγιώτης
6. Πειθαρχική επιτροπή: Αυγέρης Σπυρίδων, Αδάμος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος
7. Επιτροπή QSL καρτών: Αδάμος Ιωάννης, Αδάμος Κωνσταντίνος, Γαλάνης Παναγιώτης
Επίσης:
1. Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής ομάδας η οποία εξουσιοδοτείται να ελέγξει, να ερευνήσει και να πράξη ότι ο νόμος προβλέπει για την λειτουργία των επαναληπτών της Ραδιολέσχης σε σχέση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η ομάδα ραδιοεπαναληπτών θα απαρτίζεται από τους: Παπούλιας Δημήτριος, Αδάμος Κωνσταντίνος, Αυγέρης Σπυρίδων, Μανώλης Παναγιώτης και Νταντάμη Δημήτριο.
2. Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας η οποία θα έχει ως μέλημα την συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του οχήματος της Ραδιολέσχης καθώς και την αναβάθμισή του. Η ομάδα αυτή θα αποτελείτε από τους: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος και Μαντές Αλέξανδρος.
3. Ανάθεση των καθηκόντων του Λεσχιάρχη : Γαλάνης Παναγιώτης
Ο Γραμματέας
Αδάμος Ιωάννης
(SV4RRK)
 
 

sigjrr

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

               Το νέο ΔΣ από 6 Απριλίου 2023

Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Πρόεδρος
Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Αντιπρόεδρος
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Γραμματέας
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Ταμίας
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος
Φωτ. Θεοδωρόπουλος8 noimage SV4TBH Μέλος
Ιωαν. Μάνταλος (ιερέας)6 sv4imi SV4IMI Μέλος

 

 

 

 

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Γατσαποστόλης Στέφανος SV4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος
Τσέτσας Ηλίας SV4FVV Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

XX Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος   XXXXXXX
XX Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος   XXXXXXX
XX Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος   XXXXXXX

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή XX XXXXXXXX 2023 η συγκρότηση των επιτροπών όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό ως εξής:
1. Επιτροπή Δημοσιών σχέσεων: Παπούλιας Δημήτριος, Αδάμος Κωνσταντίνος, Μανώλης Παναγιώτης
2. Επιτροπή Εκπαίδευσης: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος, Αδάμος Ιωάννης
3. Επιτροπή Σχεδιασμού εκτάκτων Αναγκών: Μανώλης Παναγιώτης, Ηλίας Ζαχαράκης, Γάκης Χρήστος
4. Τεχνική Επιτροπή: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος, Αδάμος Ιωάννης, Σακελλαρίου Στέφανος
(ειδικώς για την παρούσα επιτροπή λόγο της ιδιαιτερότητας και του εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου και επειδή απαιτείται πολύωρη προσωπική ενασχόληση αποφασίστηκε η συγκρότηση της να αποτελείται από 4 άτομα τα οποία θα προωθούν τους σκοπούς της επιτροπής)
5. Επιτροπή Παρεμβολών: Παπούλιας Δημήτριος, Αυγέρης Σπυρίδων, Μανώλης Παναγιώτης
6. Πειθαρχική επιτροπή: Αυγέρης Σπυρίδων, Αδάμος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος
7. Επιτροπή QSL καρτών: Αδάμος Ιωάννης, Αδάμος Κωνσταντίνος, Γαλάνης Παναγιώτης
 
Επίσης:
1. Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής ομάδας η οποία εξουσιοδοτείται να ελέγξει, να ερευνήσει και να πράξη ότι ο νόμος προβλέπει για την λειτουργία των επαναληπτών της Ραδιολέσχης σε σχέση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η ομάδα ραδιοεπαναληπτών θα απαρτίζεται από τους: Παπούλιας Δημήτριος, Αδάμος Κωνσταντίνος, Αυγέρης Σπυρίδων, Μανώλης Παναγιώτης και Νταντάμης Δημήτριος.
2. Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας η οποία θα έχει ως μέλημα την συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του οχήματος της Ραδιολέσχης καθώς και την αναβάθμισή του. Η ομάδα αυτή θα αποτελείτε από τους: Αυγέρης Σπυρίδων, Ζυγούρης Δημήτριος και Ζαχαράκης Ηλίας.
3. Ανάθεση των καθηκόντων του Λεσχιάρχη : Γαλάνης Παναγιώτης

Διατελέσαντα Δ.Σ.

 

 

               Το νέο ΔΣ από 7 Οκτωβρίου 2021

Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Πρόεδρος
Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Αντιπρόεδρος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Γραμματέας
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Ταμίας
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Μέλος
Σπ. Ανδρεόπουλος7 sv4ima SV4IMA Μέλος
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Μέλος

 

 

 

 

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

 ===================

 

 

 

               Το νέο ΔΣ από 24 Μαρτίου 2019

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Πρόεδρος
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Αντιπρόεδρος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SV4RRK Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Κων. Αδάμοςsv4rtg SV4RTG Μέλος
Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Μέλος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος

 

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

 ===================

 

 

               ΔΣ από 4 Απριλίου 2017

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Πρόεδρος
Δημ. Παπούλιαςsv4ddk SV4DDK Αντιπρόεδρος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SV4RRK Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Κων. Αδάμοςsv4rtg SV4RTG Μέλος
Ηλίας Ζαχαράκης6 sy4bbe SV4RTC Μέλος (από ΟΚΤ 17)
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Μέλος (έως ΟΚΤ 17)

 

 

 

                          Εξελεγκτική επιτροπή

Γαλάνης Παναγιώτης SV4RXA Μέλος
Γατσαποστόλης Στέφανος SY4BBB Μέλος
Σακελλαρίου Στέφανος SY4BTE Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Ζαχαρής Κωνσταντίνος SV4RRJ Μέλος
Καλογρούλης Σωτήριος SV4RIX Μέλος
Σίμου Μαρία SV4RTH Μέλος

 

 

 

 ===================

 

 

               ΔΣ από 28 Απριλίου 2015

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Αντιπρόεδρος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Ηλίας Ζαχαράκης6 sy4bbe SY4BBE Μέλος
Ιωάν. Αδάμος7 sy4bbd SY4BBD Μέλος
Αλέξης Μαντές5 sy4aim SY4AIM Μέλος

 

                          Εξελεγκτική επιτροπή

Σπ. Ανδρεόπουλος SV4IMA Μέλος
Λάμπρος Βρέκος SY4AIG Μέλος
Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Στέργιος Βασιλόγαμβρος SY4AIJ Μέλος
Παν. Μακρυγιάννης SV4RHV Μέλος
Βασ. Καλαντζής SV4IMC Μέλος

 

===================

  

               ΔΣ από 25 Απριλίου 2013

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Αντιπρόεδρος
Αθαν. Χόντος3 sv4imy SV4IMY Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Δημ. Νταντάμης5 sv4geo SV4GEO Μέλος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος
Κων. Μουζίνας7 sv4rja SV4RJA Μέλος

    

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Δημ. Π"ναστασίου SV4IMT Μέλος

 

                    Εφορευτική επιτροπή

Αλεξ. Μαντές SY4AIM Μέλος
Λάμπρος Βρέκος SY4AIG Μέλος
Βασ. Καλαντζής SV4IMC Μέλος

  

 ============

 

                       Δ.Σ. από 3 Απριλίου 2011

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος

Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm

SV4DDM Αντιπρόεδρος

Αθαν. Χόντος3 sv4imy

SV4IMY Γραμματέας

Παν. Μανώλης4 sv4geg

SV4GEG Ταμίας
Δημ. Νταντάμης5 sv4geo SV4GEO Μέλος

Ιωάν. Μάνταλος (ιερεύς)6 sv4imi

SV4IMI Μέλος

Σπ. Ανδρεόπουλος7 sv4ima

SV4IMA Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Δημοσθ. Γκίτσας SV4IMO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Ανδρ. Τσαγκέτας SV4GEC Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Χρυσοστ. Κατέρης SV4GD Μέλος
Δημ. παπαναστασίου SV4IMT Μέλος
Βασ. Λέτσιος SV4GDM

Μέλος


=============

                       Δ.Σ. από 29 Μαρτίου 2009

Δημ. Βογιατζής SV4GDE Πρόεδρος
Δημ. Νταντάμης SV4GEO Αντιπρόεδρο
Αθαν. Χόντος SW4IMY Γραμματέας
Παν. Μανώλης SW4GEG Ταμίας
Σπ. Αυγέρης SV4DDM Μέλος
Αποστ. Γεωργίου SV4IMB Μέλος
Σπ. Ανδρεόπουλος SV4IMA Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Σωκρ. Λάππας SV4CXO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Ανδρ. Τσαγκέτας SV4GEC Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Χρυσόστ. Κατέρης SV4GDI Μέλος
Γεώργ. Σταφυλάς SW4LBH Μέλος
Χαράλ. Ζευγαράς SW4LBO

Μέλος


=============

                       Δ.Σ. από 18 Μαρτίου 2007

Δημ. Παπούλιας SV4DDk Πρόεδρος
Δημ. Βογιατζής SV4GDE Αντιπρόεδρος
Αθαν. Χόντος SW4IMY Γραμματέας
Αποστ. Γεωργίου SV4IMB Ταμίας
Σπ. Αυγέρης SV4DDM Μέλος
Παν. Μανώλης SW4GEG Μέλος
Δημ. Νταντάμης SV4GEO Μέλος

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Σωκρ. Λάππας SV4CXO Μέλος
Ευαγγ. Σκορδάς SV4DDH Μέλος
Χρ. Κολοκύθας SW4JEU Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Ηλ. Γιαννουσάς SW4JEC Μέλος
Δημ. Τσιτσιός SW4IJEK Μέλος
Γεώργ. Σταφυλάς SW4LBH

Μέλος


=============

Τα Μελη

Δ/ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Δ/κλήσης  Επώνυμο   Όνομα
------------   ------------   ---------
SV0CY    ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV4CEA ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4CXO ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
------------
SV4DDH  ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SV4DDJ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SV4DDK  ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4DDM  ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
------------
SV4FFH  ΣΟΥΦΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
SV4FVC  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
SV4FVE  ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4FVF  ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
SV4FVG  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
SV4FVH  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SV4FVI  ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
SV4FVJ  ΞΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4FVM  ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SV4FVN  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4FVO  ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4FVQ  ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4FVR  ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
SV4FVS  ΚΑΠΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4FVT  ΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
SV4FVU  ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4FVV  ΤΣΕΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ
SV4FWB  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
SV4FWC  ΣΑΒΒΑΛΑ ΛΟΥΛΟΥΔΩ
SV4FWD  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SV4FWΕ  ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
------------
SV4GDA  ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4GDC  ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΗΛΙΑΣ
SV4GDD  ΦΑΤΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4GDE  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4GDF  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΡΙΣ-ΦΩΤΗΣ
SV4GDG  ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
SV4GDI   ΚΑΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
SV4GDJ  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
SV4GDK  ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4GDL  ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4GDM  ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SV4GDN  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4GDO  ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4GDQ  ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SV4GDU  ΒΟΥΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
SV4GDV  ΤΣΙΜΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
SV4GDW  ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4GDZ  ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
SV4GEA  ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4GEC  ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
SV4GEF  ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
SV4GEG  ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4GEI   ΛΕΚΚΑΣ ΖΗΣΗΣ
SV4GEJ  ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4GEK  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4GEL  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
SV4GEM  ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4GEN  ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
SV4GEO  ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4GEQ  ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
SV4GET  ΣΚΑΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4GEZ  ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
------------
SV4IMA  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠYΡΙΔΩΝ
SV4IMB  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4IMC  ΚΑΛΑΝΤZΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SV4IMD  ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4IME  ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4IMF  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
SV4IMH  ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV4IMI   ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4IMJ  ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΒΑΙΟΣ
SV4IMK  ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SV4IMM  ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV4IMN  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4IMO  ΓΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
SV4IMP  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4IMQ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
SV4IMR  ΝΤΕ ΝΑΡΝΤΙΝ ΦΑΜΠΙΑΝΑ
SV4IMS  ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4IMT  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4IMU  ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4IMW  ΤΣΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SV4IMX  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SV4IMY  ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SV4IMZ  ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
-----------
SV4JEA  ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SV4JEB  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4JEC  ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΣ
SV4JED  ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SV4JEE  ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4JEG  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4JEH  ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘANΑΣΙΟΣ
SV4JEI   ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
SV4JEJ  ΡΑΓΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
SV4JEK  ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4JEL  ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
SV4JEM  ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
SV4JEN  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4JEP  ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
SV4JEQ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4JER  ΚΑΡΑΚΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SV4JES  ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4JET  ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
SV4JEU  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4JEV  ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4JEW  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4JEX  ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4JEY  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV4JEZ  ΣΤΑΜΕΛΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
-----------
SV4LBA  ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4LBB  ΒΑΛΗΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
SV4LBC  ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
SV4LBD  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
SV4LBE  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4LBF  ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4LBG  ΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SV4LBH  ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4LBI   ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
SV4LBJ  ΤΣΙΑΜΟΣ ΒΑΙΟΣ
SV4LBK  ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
SV4LBL  ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4LBM  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
SV4LBN  ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV4LBO  ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SV4LBP  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4LBQ  ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
SV4LBR  ΚΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4LBS  ΛΕΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
SV4LBΤ  ΝΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SV4LBU  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
SV4LBV  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
SV4LBW  ΒΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4LBX  ΚΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4LBY  ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4LBZ  ΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-----------
SV4QQA  ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
SV4QQB  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4QQC  ΤΣΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-----------
SV4RHF  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4RHG  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4RHH  ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SV4RHI   ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SV4RHV  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4RIT   ΚΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
SV4RIU  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4RIV  ΣΙΜΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
SV4RIW  ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4RIX  ΚΑΛΟΓΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
SV4RIY  ΚΑΛΟΓΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SV4RIZ  ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
SV4RJA  ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4RJB  ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
------------
SV4RRJ  ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SV4RRK  ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
------------
SV4RTA  ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
SV4RTB  ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
SV4RTC  ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
SV4RTD  ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
SV4RTE  ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4RTF  ΑΔΑΜΟΥ ΜΟΝΙΚΑ-ΜΑΡΤΑ
SV4RTG  ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
SV4RTH  ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
SV4RTI   ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
SV4RTJ  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
------------
SV4RWY  ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SV4RWZ  ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SV4RXA  ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SV4RXB  ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
-----------
SV4SAR  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
SV4SAS  ΓΚΙΤΣΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  
SV4SAT  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
SV4SAU ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
------------
SV4SJT  ΚΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
========================
========================
SY4AIG  ΒΡΕΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
SY4AIH  ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
SY4AIM  ΜΑΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SY4AIN  ΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SY4AIP  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
SY4AIR  ΠΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SY4ASC  ΚΟΥΜΠΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
SY4ASE  ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
SY4ASG  ΚΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SY4ASH  ΜΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
SY4ASI   ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SY4ASJ  ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
SY4BBB  ΓΑΤΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SY4BBC  ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
------------
SY4BNO  ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SY4BNP  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SY4BNQ  ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SY4BNS  ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
SY4BNW  ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
------------
SY4BTD  ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SY4BTE  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SY4BTF  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
SY4BTG  ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
SY4BTH  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
SY4BTI   ΜΠΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
SY4BTJ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
SY4BTK  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
SY4BTL  ΜΑΤΑΡΑΓΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
SY4BTM  ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
SY4BTN  ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SY4BTO  ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
SY4BTP  ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
SY4BTQ  ΜΟΥΧΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SY4BTR  ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
------------
SY4BZA  ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ιερεύς)
SY4BZB  ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
------------
SY4CIL   ΚΩΣΤΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
SY4CIM  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
SY4CIN  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
SY4CIO  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
SY4CIP  ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
SY4CIQ  ΨΑΧΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
SY4CIR  ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
------------
SY4CLY  ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SY4CLZ  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΙΟΣ
SY4CMA  ΣΙΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣ
SY4CMB  ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
SY4CMC  ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
SY4CMD  ΜΑΙΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
SY4CME  ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
SY4CMF  ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SY4CMG  ΚΟΥΤΣΙΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
SY4CMH  ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
------------
SY4CYB  ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SY4CYC  ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
------------

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2-9-2011 (ΦΕΚ Β’ 1969)

Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου

 

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις – Καταργούμενες διατάξεις − ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Τα ελληνικά πτυχία που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, παραμένουν ως έχουν και θεωρούνται πτυχία HAREC. Οι κάτοχοί τους δύνανται με αίτηση τους να ζητήσουν από τις ΑΠΥ σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με το παράρτημα 5της σύστασης TR 61−02 της CEPT.

2. Οι άδειες «κατηγορίας 1» και «κατηγορίας 2» της Υπουργικής Απόφασης 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β’1579) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», που εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής εξομοιώνονται αυτοδικαίως με τις άδειες «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) του άρθρου 6. Στα χαρακτηριστικά κλήσεως, το πρόθεμα (prefix) «SW» αντικαθίσταται με το πρόθεμα «SV». Η κατάληξη − επίθεμα (suffix) του χαρακτηριστικού κλήσης παραμένει ίδιο. Η αντικατάσταση των παλαιών εντύπων των αδειών (SW) θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά την πρώτη ανανέωσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν, με αίτησή τους προς τις ΑΠΥ, να ζητούν πριν τη λήξη της άδειάς τους, τη σχετική τροποποίηση του εντύπου αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

3. Τα χαρακτηριστικά κλήσεως των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων με το πρόθεμα (prefix) «SV» αντικαθίσταται με το πρόθεμα «SΖ» μέχρι 31−12−2013. Κατά τα λοιπά, η κατάληξη − επίθεμα (suffix) παραμένει ως έχει.

4. Οι Ελληνικές ραδιοερασιτεχνικές άδειες με διακριτικά κλήσης της σειράς zero «0» που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής, βάσει άδειας της αλλοδαπής, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους ως έχουν, ενώ για το διάστημα αυτό δεν αντικαθίστανται τα διακριτικά κλήσης από «SW0»σε «SV0». Μετά τη λήξη των αδειών αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτούν άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε περιπτώσεις που κάτοχοι αδειών με διακριτικό κλήσεως της σειράς zero«0» αιτούνται την έκδοση αδειών «κατηγορίας 1» (άδειες CEPT) βάσει Ελληνικού ή αλλοδαπού πτυχίου HAREC ή «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» βάσει Ελληνικού πτυχίου «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου», υποχρεωτικά τους εκχωρείται νέο διακριτικό κλήσεως της σειράςSV1, SV2 έως SV9 ή SY1, SY2 έως SY9, αντίστοιχα.

5. Για τη λειτουργία των σταθμών που περιλαμβάνονται στους υφιστάμενους, εγκεκριμένους πίνακες επαναληπτών – αναμεταδοτών και ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, παρέχεται μεταβατική περίοδος δέκα (10) ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης εντός της οποίας πρέπει να εξασφαλισθεί η αδειοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εκκρεμείς αιτήσεις για έγκριση αναμεταδοτών – επαναληπτών − ραδιοφάρων που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού θα εξετασθούν κατόπιν νέων αιτήσεων στις ΑΠΥ σύμφωνα με το άρθρο 26.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργείται η Υπουργική Απόφαση 68000/763/9−12−2002(ΦΕΚ Β’ 1579) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».

7. Οι εξετάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και5 θα διενεργηθούν για πρώτη φορά μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών, με την οποία θα ανακοινωθεί η εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων.

8. Τα παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

Υποκατηγορίες

random_32.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
116360
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..34.239.148.127