Εργαστήριο Πρόληψης Ατυχημάτων από μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 εργαστήριο με θέμα τη «Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων». Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπός του ήταν η ανάδειξη των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων (με πλοία, τρένα, αυτοκίνητα), η ανάλυση του προβλήματος, η λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων ασφάλειας, η παρουσίαση τρόπων ασφαλούς μεταφοράς και ο εντοπισμός του ασφαλέστερου δρομολογίου. Επικίνδυνα φορτία θεωρούνται τα εμπορεύματα, από τα οποία μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια εξ αιτίας της φύσης τους, των ιδιοτήτων τους ή της κατάστασής των γενικότερα, σε συνδυασμό με τη μεταφορά τους. Στο εργαστήριο συμμετείχαν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικού Σώματος, στελέχη της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ειδικοί εμπειρογνώμονες και ενταγμένες στην Πολιτική Προστασία εθελοντικές οργανώσεις. Από τη Ραδιολέσχη Καρδίτσας συμμετείχαν οι SV4GEO (Νταντάμης Δημήτρης), SV4GEG (Μανώλης Παναγιώτης) και SV4JEK (Τσιτσιός Δημήτριος).

random_32.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1246657
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..3.227.240.72