Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ περιόδου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
 
Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 8.30 το πρωί, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Καρδίτσας, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Β' περιόδου 2017.
Τα μέλη του συλλόγου που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις καλούνται να προσκομίσουν στο σύλλογο μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο υπάρχει στο σύλλογο),
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
3. Ηλεκτρονικό Παράβολο 26 ευρώ (Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων / Ραδιοεπικοινωνίες - Ραδιοερασιτέχνες, Πτυχίο - Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο),
4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες,
5. Τρεις (3) φακέλους (από χαρτόνι) με έλασμα (όπως στη συνημμένη φωτογραφία).
ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχει προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προς την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Καρδίτσας (30/11/2017) και για το λόγο αυτό τα μέλη πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία 23/11/2017, ώστε να ετοιμαστούν οι φάκελοι συμμετοχής τους στις εξετάσεις και εν συνεχεία να υποβληθούν στην υπηρεσία.
Ο γραμματέας του συλλόγου
Αδάμος Ιωάννης 
SV4RRK
 
 
 

sigjrr

 
 

>

random_10.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1279290
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.192.94.177